• Marketing sensoryczny

    Audiomarketing w czasach pandemii

    Pandemia swoim zasięgiem dotknęła niemalże każdą branżę w mniejszym lub większym stopniu. To czas wielkiego testu dla przedsiębiorców i ich kreatywności marketingowej. Część z nich zdecydowała się zniknąć na jakiś czas z rynku, a część to skutecznie wykorzystać. Zasada jest…